Persoonlijke doelstellingen scheppen duidelijkheid

Test Iedere?ondernemer moet winst maken om de rekeningen te kunnen betalen

Hoeveel winst er uit uw onderneming moet komen is afhankelijk van hoeveel inkomen u nodig heeft om in uw levensonderhoud te voorzien. En welke andere persoonlijke doelstellingen u heeft en de financi?le middelen die u daarvoor nodig denkt te hebben. Door een overzicht te maken van de kosten die nodig zijn om in het levensonderhoud te voorzien heeft uw eerste doelstelling voor de winst uit de onderneming. Heeft u daarnaast nog andere persoonlijke doelstellingen met financi?le verplichtingen dan komen die kosten bovenop de kosten van levensonderhoud en zult u dus een hogere winst met de onderneming moeten realiseren.

De onderneming?heeft alleen bestaansrecht met voldoende klanten

Winst maken met een bedrijf is alleen mogelijk met een professionele organisatie die gericht is op klanten winnen en houden, zonder klanten heeft de onderneming geen bestaansrecht en zal binnen de kortste tijd ophouden te bestaan.

 

Persoonlijke doelstellingen scheppen duidelijkheid

Het is belangrijk om alle persoonlijke doelstellingen die u heeft op papier te zetten tezamen met de financi?le verplichtingen die nodig zijn om deze doelstellingen te kunnen realiseren.

 

Iets willen is een doel kiezen, de actie bepalen die ons richting het doel brengt en dan die actie volhouden tot dat het doel bereikt is. De sleutel is: actie

– Michael Hanson

persoonlijkedoelstellingen-100x100Op die manier krijgt u overzicht en kunt u uw prioriteiten stellen. De wereld om u heen is altijd in beweging, de doelen die u zich nu stelt zijn een momentopname en deze kunnen veranderen in de tijd door veranderingen in de priv?sfeer en/of veranderingen in de wereld om u heen. Het is aan te bevelen om uw persoonlijke doelstellingen bijvoorbeeld eenmaal per jaar te evalueren. Mochten zich veranderingen voordoen dan is het eenvoudig om uw doelstellingen bij te stellen en actie te ondernemen, dit voorkomt dat u achter de feiten aanloopt.

 

Ondernemen is een serieuze business

mp9004118031-150x150

Kun je ondernemen leren of ………….

Of je ondernemen kunt leren of dat ondernemen je in het bloed moet zitten, daarover verschillen de meningen. Er zijn succesvolle ondernemers die stellig de mening toegedaan zijn dat het voor 100% in je bloed moet zitten, maar is dat wel zo? ?Wel of geen natuurtalent, dat neemt niet weg dat u zich kritisch kunt afvragen welke ondernemerskwaliteiten een vereiste zijn om succesvol te ondernemen. Ondernemen is een serieuze zaak, want u bent in de eerste plaats afhankelijk van een inkomen uit de onderneming. Veel hangt dus af van hoe vaardig u bent als ondernemer, welke onderdelen van het ondernemen beheerst u en welke onderdelen zijn voor verbetering vatbaar?

 

De ondernemer is een veelzijdig persoon

mc900234643

De ondernemer moet verschillende “ballen” in de lucht houden

Een ondernemer heeft te maken met een grote diversiteit aan activiteiten die hij/zij moet zien te managen om er een succesvolle onderneming van te maken. Ondernemen is meer dan vakkennis alleen, er komt veel meer kijken bij het ondernemerschap. De ondernemer moet o.a. kansen en bedreigingen signaleren en daarop anticiperen en er moet leiding worden gegeven aan de onderneming, hij/zij heeft geen uitgebreide staf aan medewerkers die specialistisch werk uit handen nemen. De ondernemer moet van alle markten thuis zijn of moet weten waar de kennis of specialisme te verkrijgen is. Afhankelijk van de branche, zullen bepaalde onderdelen van de bedrijfsvoering zwaarder wegen dan andere, hoe zit dat in uw branche?

 

Ondernemerskwaliteiten

ondernemerskwaliteiten-300x296

Ken uw sterke en zwakke punten, hiermee bent u beter voorbereid op uw?ondernemerschap

Het gaat onder meer om financieel inzicht, communicatie, marktgerichtheid, kwaliteitsbewust, creativiteit, flexibiliteit, onderhandelen, kansen zien, etc.. Om een successtory van uw onderneming te maken is het noodzakelijk dat u over deze kwaliteiten beschikt of dat u ??n of meerdere specialisten inhuurt. Door te bepalen welke ondernemerskwaliteiten in uw branche van belang zijn, vergroot u de kans op succes. Welke dat zijn, dat kunt u bepalen door de branche-zelfanalyse uit te voeren. Dit voorkomt dat u veel geld en energie verspilt aan zaken die u nog niet of onvoldoende beheerst. Als u weet waar u te kort schiet dan kunt u die kennis vergaren of u kunt ervoor kiezen specialisme in te huren.


Image “Dartboard With Dart”?courtesy of seaskylab / FreeDigitalPhotos.net