Met een ondernemersplan kijkt u in de toekomst
Ondernemingsplan of wel businessplan is een uitgewerkt plan waarin de ondernemer bedrijfsdoelstellingen formuleert die hij/zij in de toekomst wil verwezenlijken.
Het ondernemingsplan wordt onderbouwd met concrete deelactiviteiten hoe men denkt de bedrijfsdoelstellingen te gaan realiseren. Een onmisbaar onderdeel daarbij is een planning, tijdspanne en volgorde, van de deelactiviteiten.

Business Basecamp voor ondernemers en managersMet een ondernemersplan kijkt u in de toekomst

Ondernemingsplan of wel businessplan

Is een uitgewerkt plan waarin de ondernemer bedrijfsdoelstellingen formuleert die hij/zij?in de toekomst wil verwezenlijken.?Het ondernemingsplan wordt onderbouwd met concrete deelactiviteiten hoe men denkt de bedrijfsdoelstellingen te gaan realiseren. Een onmisbaar onderdeel daarbij is een planning, tijdspanne en volgorde, van de deelactiviteiten.

 

Ondernemingsplan vergroot inzicht in kansen en bedreigingen

BedreigingenEen ondernemingsplan is niet verplicht

Maar geeft u wel de noodzakelijke informatie om tot de juiste beslissingen te komen.?Een ondernemingsplan is in principe niet verplicht. Behalve als er krediet van een bank nodig is of wanneer men in aanmerking wilt komen voor bijvoorbeeld een uitkering en/of subsidie. Ook al is er geen verplichting een ondernemingsplan te schrijven, het is toch raadzaam om dit wel te doen. Een ondernemingsplan vergroot uw inzicht in kansen en bedreigingen van bijvoorbeeld een nieuw te starten onderneming of bij een overname. Zie ook -?Bedreigingen onderneming in “Beeld”

 

Controleer?regelmatig uw?uitgangspunten

Een ondernemingsplan vergroot inzicht in kansen en bedreigingen! Alleen al om bovenstaande redenen is het aan te bevelen om een ondernemingsplan te schrijven en deze ??nmaal per jaar te evalueren om te zien of de uitgangspunten nog steeds dezelfde zijn. Zo niet, dan neemt u actie en stelt uw ondernemingsplan bij. Hiermee voorkomt u dat u achter de feiten aanloopt en houdt u de bedrijfsdoelstellingen up to date.

 

Missie en bedrijfsdoelstellingen

Ondernemingsplan roadmap naar succes

Bronnen raadplegen

Om de missie en bedrijfsdoelstellingen in kaart zult u verschillende bronnen moeten raadplegen, heeft u dat eenmaal gedaan dan heeft u inzicht gekregen in de kansen en bedreigingen voor uw onderneming

In dit hoofdstuk worden de bedrijfsdoelstellingen van de onderneming samengevat. wat ?is uw missie en wat wilt u bereiken binnen nu en vijf jaar bereiken, vijfjarenplan? Welke bedrijfsdoelstellingen heeft de onderneming met betrekking tot klanten, personeel, milieu, kwaliteit en leveranciers? Hieronder wordt verwezen naar uitgebreide informatie. De delen die u van toepassing zijn op uw onderneming kunt verwerken in uw ondernemingsplan.

Missie en Visie

 • De?missie, waar staat de onderneming voor en de visie waar gaat de onderneming voor?
 • Hoe groot is uw visie voor uw onderneming als de ontwikkelingsfase voltooid is?
 • U kunt de doelstelling missie en visie raadplegen om inspiratie op te doen.

Klanten

 • Klantenbinding het ultieme doel.?
 • U kunt de doelstelling klanten winnen en houden raadplegen voor uitgebreide informatie.

Personeel

 • Wat biedt de onderneming het personeel en wat verwacht de onderneming van het personeel?
 • U kunt de doelstelling kwalitatief en gemotiveerd personeel raadplegen voor uitgebreide?informatie.

Milieu

 • Duurzaam ondernemen kan de onderneming voordeel opleveren door kostenbesparingen.
 • U kunt de doelstelling het milieu minder belasten raadplegen voor uitgebreide informatie en uw voordeel ermee doen.

Kwaliteit

 • In de kwaliteitsstandaard zijn criteria vastgelegd die betrekking hebben op het totaal van alle handelingen, activiteiten en processen.
 • U kunt de doelstelling kwaliteit leveren aan klanten raadplegen voor meer informatie.

Leveranciers

 

Uw persoonlijke gegevens

informatie over opleidingen, diploma's, specialisatie en werkervaring zijn hiervan belang.

Curriculum vitae (cv)

In de cv wordt een gedetailleerde samenvatting gegeven van de levensloop.?Met name informatie over opleidingen, diploma’s, specialisatie en werkervaring zijn hiervan belang. Bij werkervaring vermeldt u de beklede functies met een korte omschrijving van de functie-inhoud met bijbehorende verantwoordelijkheden. Tot zover is de cv ongeveer gelijk aan de cv die u zou schrijven voor een sollicitatie. De cv wordt uitgebreid met informatie over persoonlijke omstandigheden en wanneer van toepassing worden financi?le verplichtingen vermeld. Van diploma’s, opleidingen, etc. wordt een kopie in de bijlagen toegevoegd.

 

Persoonlijke eigenschappen

Verschillende petten

Persoonlijke eigenschappen zijn een belangrijk gegeven, als ondernemer heeft u verschillende petten op om de onderneming te runnen.?Van de ondernemer en manager wordt verwacht dat hij/zij de onderneming succesvol weet aan te sturen. De ondernemer/manager krijgt te maken met alle facetten van het ondernemen, hij/zij heeft geen uitgebreide staf aan medewerkers die specialistisch werk uit handen nemen. De ondernemer moet van alle markten thuis zijn of moet weten waar de kennis of specialisme te verkrijgen is.

Door een zelfanalyse uit te voeren verschaft u zich een beeld van de vaardigheden die u beheerst en die vaardigheden die extra aandacht vragen. Afhankelijk van de branche, zullen bepaalde onderdelen van de bedrijfsvoering zwaarder wegen dan andere, hoe zit dat in uw branche? Lees ook: “?Persoonlijke doelstellingen scheppen duidelijkheid

 

Product- en Marktanalyse

De product- en marktanalyse

Vertellen u of u een kans van slagen heeft met uw?onderneming.?Zijn uw plannen om een bedrijf te starten de energie, tijd en financi?le middelen die u erin steekt de moeite waard? Is er een goede kans dat er genoeg afzet gebied te vinden is en dat er winst met de onderneming gemaakt kan worden? Wie zijn uw concurrenten? (sterkte- zwakte analyse). Na het bepalen van de marktpositie wordt duidelijk waar voor de onderneming de kansen liggen en welke bedreigingen er zijn.

Een goede marketingstrategie is de figuurlijke stuurman van uw onderneming. Zonder een marketingstrategie en marketingdoelen hebt u in feite geen koers, u weet niet waar uw bedrijf voor staat en gaat. U pakt te veel aan of laat juist kansen liggen.?U kunt de doelstelling marktonderzoek is kansen onderzoeken raadplegen voor meer informatie.

 

Sterkte- en Zwakte analyse (SWOT)

?Concurrentie Analyseklantgerichtheid, kwaliteit product en/of dienstverlening

Vergelijk uw onderneming met die van de concurrenten en bepaal waar u staat.?Bij een SWOT-analyse gaat het om de sterke en zwakke punten van uw onderneming die u vergelijkt met de directe concurrentie in u omgeving. Wie zijn uw directe concurrenten en welke bedreigingen kunt u van ze verwachten?

Door een vergelijkend onderzoek te doen kunt u de eigen zwakke plekken ontdekken en eraan werken om deze te verbeteren, maar u ontdekt ook de zwakke plekken van de concurrentie waarmee u uw voordeel kunt doen. Hoe scoort de onderneming ten opzichten van de concurrenten op het gebied van klantgerichtheid, kwaliteit product en/of dienstverlening, prijsvergelijk en beschikbaarheid van producten. Hoe effectief is de technische ondersteuning en beschikt de onderneming over verkoopmedewerkers.

 

De bedrijfsplanning

Uw bedrijfsplanning omvat een stappenplan waarin gedetailleerde informatie wordt gegeven over de te nemen acties.

?Plan en acties

De bedrijfsplanning geeft aan hoe ver u gevorderd bent, welke zaken moeten nog geregeld worden en wanneer.?Uw bedrijfsplanning omvat een stappenplan waarin gedetailleerde informatie wordt gegeven over de te nemen acties. Wat moet er nog gebeuren voordat u kunt zeggen, mijn onderneming is er klaar voor om met het echte werk, “ondernemen”, te beginnen.

Maak een logische opbouw, wat heeft u al gedaan en wat moet er nog gebeuren? Welke gesprekken zijn reeds gevoerd met instanties die vergunningen afgeven of hoe staat het met de financiering als u die al nodig heeft. Geef een duidelijk overzicht (stappenplan) wat er nodig is om de onderneming te realiseren met tijdpad. Hierin zijn opgenomen, vestigingsvergunningen, rechtsvorm, algemene voorwaarden, financiering, verzekeringen, subsidieregelingen, etc.

 

Vestigingslocatie

Waar wordt of is de onderneming gevestigd?

Waar gaat uw onderneming zich vestigen

Geef van de locatie een korte omschrijving, waarin aangetoond wordt dat het pand daadwerkelijk geschikt is als vestigingsplaats voor de onderneming. Heeft u gedacht aan groeiverwachtingen en hoe is de bereikbaarheid van het pand? Indien nodig is er voldoende parkeergelegenheid rond het pand aanwezig? Welke financi?le verplichtingen brengt het pand met zich mee. Is het een huur-/koopcontract met eventuele bankgarantie of hypotheek, kopie van huur-/koopcontract als bijlagen aan ondernemingsplan toevoegen.

 

De organisatie van uw onderneming

Beschrijf de organisatie van uw onderneming, wie, wat en waar

Wie, wat en waar

Beschrijf de organisatie van uw onderneming, wie, wat en waar.?De organisatiestructuur is de wijze waarop taken binnen een organisatie zijn verdeeld en de wijze waarop vervolgens afstemming tussen de deeltaken tot stand is gebracht. Het handelt zich hier om bedrijfsprocessen die gezamenlijk tot doel hebben de bedrijfsdoelstellingen te realiseren. Hier geeft u een kort overzicht van de werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden met bijbehorende verantwoordelijkheden en taakverdeling.

Bent u een eenmanszaak dan beschrijft u in het kort de taken die u gaat vervullen. Zijn er bepaalde taken die u niet zelf uitvoert, denk bijvoorbeeld aan de boekhouding, dan verstrekt u details hoe en waar dit gaat gebeuren.

 

Financi?le administratie

Boekhoudprogramma

De financi?le administratie wordt in veel gevallen geautomatiseerd met een boekhoudprogramma (softwarepakket). Afhankelijk van de onderneming wordt er een boekhoudprogramma geselecteerd die bij de onderneming past.

Welk boekhoudprogramma voor uw onderneming

AnalyseFinancieleAdministratieEen boekhoudprogramma moet bij de onderneming passen en niet andersom. Hier moet speciale aandacht aan besteed worden om te voorkomen dat u een softwarepakket kiest wat of te “klein” of te “groot” is voor de onderneming. In beide gevallen is het een slechte investering, te “klein” en u loopt al snel tegen de beperkingen op en te “groot” u gebruikt maar een fractie van het systeem en is te bewerkelijk.

Om te bepalen welk boekhoudprogramma het meest geschikt is, analyseert u eerst alle handelingen die met het programma uitgevoerd moeten worden. Aan de daarvan stelt u een pakket van eisen op. Gewapend met deze informatie gaat u op zoek naar een boekhoudprogramma dat voldoet aan het pakket van eisen en dus bij de onderneming past.

 

Customer Relationship Management (klantrelatiebeheer)

Grotere ondernemingen hebben behoefte aan een uitgebreider financieelpakket. Met een dergelijk programma zijn inkoopfacturen, bankafschriften en memoriaalboekingen vast te leggen. Tevens kan het min of meer automatisch een balans en een resultatenrekening vervaardigen en vervult zo alle basisfuncties van een boekhouding, namelijk die van de grootboekadministratie.

In de praktijk bieden de meeste pakketten meer functionaliteit doordat ook functies voor subadministraties (debiteuren, crediteuren en/of voorraad) aanwezig zijn. Daarnaast kunnen functies zoals telebankieren, consolidatie, budgetteren, relatiebeheer, inkoop, verkoop, productie, etc. deel uitmaken van het softwarepakket.

 

Kleine zelfstandigen en de boekhouding

Een kleine of een startende onderneming kan een eenvoudige boekhouding voeren met een boekhoudprogramma in Excel. Deze zijn op internet, al dan niet tegen betaling, te downloaden. Alle inkomsten en uitgaven worden in het Excel programma geboekt inclusief btw. Het maakt maandelijks de winst- en verliesrekening op en het zorgt ook voor de betaling van de juiste hoeveelheid omzetbelasting. Maandelijkse en jaarlijkse overzichten geven inzicht in de resultaten van de bedrijfsvoering.

 

Marketing en Promotie

 

het afzetbeleid; product-, prijs-, promotie-, orders verkrijgen- en distributiebeleid.

Waar wilt u met uw onderneming over ongeveer vijf jaar staan? U heeft waarschijnlijk wel een idee waar u met de onderneming naar toe wilt. De doelstelling die u voor ogen hebt moet vertaald worden in een marketingstrategie.

Een goed uitgangspunt bij het formuleren van uw marketingstrategie is het doorlopen van het afzetbeleid; product-, prijs-, promotie-, orders verkrijgen- en distributiebeleid. Voor meer informatie gaat u naar:??”?marketing en promotie is het verhogen van omzet?”?

 

Financi?le analyse

Hoe rendabel is uw onderneming

Welk bedrijfsresultaat behaalt u met de onderneming.?De onderneming is een “systeem” dat tot doel heeft een positief bedrijfsresultaat, winst voor rente en belastingaftrek, te behalen. Hoe rendabel wordt de onderneming en wat is het deel eigen- en vreemd vermogen?

Kengetallen Financi?le analyse, hoe rendabel is uw onderneming

Bepaal voor het eerste jaar de omzet die u denkt te realiseren en het?procentuele marktaandeel. Welke directe kosten worden er gemaakt en wat?is uw overhead? Hoeveel eigen vermogen en hoeveel vreemd vermogen is er in de onderneming?

De financi?le kengetallen geven direct aan hoe “gezond” uw onderneming is.?De concurrentie analyse geeft u een beeld van de kansen en de bedreigingen?die er voor de onderneming zijn.

Voor de “toekomst” maakt u een lange termijn prognose (3 tot 5 jaar). De lange termijn prognose wordt elk jaar met de behaalde bedrijfsresultaten vergeleken, afwijkingen tussen prognose en resultaat worden geanalyseerd en waar nodig worden corrigerende maatregelen genomen. U kunt de doelstelling is winstgevendheid raadplegen voor meer informatie.


Image?“Business Data Analyzing” courtesy of adamr / FreeDigitalPhotos.net