Doel marketing en promotie is het verhogen van omzet
De doelstelling van marketing en promotie is het verhogen van omzet, uw ambitie voor uw onderneming ligt in het verlengde van de marketingstrategie
Waar wilt u met uw onderneming over ongeveer vijf jaar staan? De doelstelling die u voor ogen hebt moet vertaald worden in een concreet plan van aanpak. Een goed uitgangspunt bij het formuleren van uw doelstellingen is het doorlopen van het afzetbeleid; product-, prijs-, promotie-, orders verkrijgen- en distributiebeleid.

Business Basecamp voor ondernemers en managersDoel marketing en promotie is het verhogen van omzet

De doelstelling van marketing en promotie is het verhogen van omzet, uw ambitie voor uw onderneming ligt in het verlengde van de marketingstrategie

Click to TweetWaar wilt u met uw onderneming over ongeveer vijf jaar staan? De doelstelling die u voor ogen hebt moet vertaald worden in een concreet plan van aanpak. Een goed uitgangspunt bij het formuleren van uw doelstellingen?is het doorlopen van het afzetbeleid; product-, prijs-, promotie-, orders verkrijgen- en distributiebeleid.

Producten en diensten gaan niet eeuwig mee

Doelstelling product en dienstverlening

Uw product is het startpunt van uw marketingstrategie en is waarschijnlijk de reden dat u een onderneming bent begonnen. Op zichzelf een goede motivatie, maar bedenk wel dat een product in onveranderde vorm niet eeuwig meegaat.

Doelstelling producten en/of diensten

 • Beschrijf wat de klant verwacht van het product en/of dienstverlening.
 • Beschrijf de functies van product en/of dienstverlening waarmee die aan de behoefte van de klant voldoen.
 • Beschrijf hoe en waar de klant het product en/of dienstverlening toepast.
 • Beschrijf de kenmerken van het product, afmetingen en kleuren.
 • Beschrijf waarom er juist voor “die” productnaam gekozen is.
 • Beschrijf wat er te zeggen is over de merknaam.
 • Beschrijf alle voordelen van product en/of dienstverlening ten opzichten van de concurrent.

 

Levenscyclus van uw producten?en diensten

Levenscyclus producten en diensten

Een product heeft een levenscyclus omdat gebruikers bijvoorbeeld andere technische en/of ?comfort wensen hebben. Hoe lang de levenscyclus van een product is wordt be?nvloed door o.a productiekosten, zijn die te verlagen? Of is het product te modificeren, zodat het product verbeterde functies heeft, die de gebruiker kan waarderen?

Doelstelling ontwikkeling producten en/of dienstverlening

 • Hoe ziet u uw product ontwikkelen in de komende jaren?
 • Hoe wilt u dat de productportfolio van uw onderneming eruit ziet over vijf jaar?
 • Bedenk ook wat dat betekent voor de productontwikkeling.
 • Wat is er nodig om nieuwe producten te ontwikkelen, waar haalt u de idee?n vandaan?
 • De ontwikkeling van een product doorloopt normaliter de volgende fases: ontwikkelingsfase, investeringsfase, testfase en tenslotte wordt het product gelanceerd.

De prijs van producten of dienstverlening

De prijs van producten of dienstverlening

De kostprijs heeft niets te maken met de verkoopprijs, de verkoopprijs die u kunt vragen bepaalt de markt voor u

Elk product heeft een prijs. Maar voor het verschil tussen kostprijs en verkoopprijs geldt geen standaardsommetje.?De verkoopprijs van een product wordt door marktmechanisme bepaald en niet door de producent. Afnemers kopen de producten als daar behoefte aan is en de prijs een aanvaardbaar niveau heeft. Wat is uw product of dienstverlening waard in de ogen van de klant ofwel wat is de toegevoegde waarde van uw product of dienstverlening voor de klant? Bedenk welke prijs u kunt vragen wanneer u rekening houdt met de door u gewenste positie in de markt.

Prijsdoelstelling van productsoorten

 • Bepaal de verkoopprijzen van producten en/of dienstverlening, per productsoort.??….
 • Bepaal de inkoop- of kostprijzen van producten en/of dienstverlening, per productsoort.??….
 • Bepaal de brutomarge van producten en/of dienstverlening, per productsoort.??….
 • Bepaal de bedrijfswinst, voor aftrek belastingen en rente, van producten en/of dienstverlening, per productsoort.??….

 

Kostprijs

Op de?kostprijs van producten en diensten kunt u invloed uitoefenen

Het enige waar de producent invloed op kan uitoefenen zijn de kosten die de leverancier maakt om de producten te produceren en deze op de markt te brengen. De totale kostprijs van een product bestaat uit twee componenten, de directe productiekosten en een gedeelte toegewezen kosten. De toegewezen kosten zijn een opslagpercentage van de totale algemene kosten en de verkoopkosten. De kostprijs is een belangrijke graadmeter het vertelt u hoe effici?nt uw onderneming de middelen inzet. De kostprijs geeft aan voor welke verkoopprijs het verkocht moet worden om winst te maken, maar pas op als uw verkoopprijs te hoog uitvalt prijst u zich uit de markt. De kostprijs is een middel om vast te stellen hoe effici?nt de onderneming de producten in de markt kan zetten. De kostprijs heeft u nodig om het bedrijfsresultaat te kunnen bepalen. De kostprijs heeft u nodig om het werkkapitaal (vlottend activa) te kunnen bepalen. De kostprijs heeft u nodig om te beslissen zelfdoen of uitbesteden.

?Kostprijsdoelstelling van producten en dienstverlening

 • Bepaal de verkoopprijzen van producten en/of dienstverlening, per productsoort.??….
 • Bepaal de inkoop- of kostprijzen van producten en/of dienstverlening, per productsoort.??….?
 • Bepaal de brutomarge van producten en/of dienstverlening, per productsoort.??….
 • Bepaal de bedrijfswinst, voor aftrek belastingen en rente, van producten en/of dienstverlening, per productsoort.??….

Distributiedoelstelling

Distributiebeleid is het bepalen van welke afzetkanalen de onderneming gebruik gaat maken om de producten in de markt te zetten.

Met de distributiedoelstelling bepaalt u de afzetkanalen

Distributiebeleid is het bepalen van welke afzetkanalen de onderneming gebruik gaat maken om de producten in de markt te zetten. Het is van belang om binnen uw marketingstrategie te bedenken via welke afzetkanalen u uw producten verkoopt. Maakt u gebruik van intermediaire partijen zoals het groothandelskanaal, worden uw producten rechtstreeks aan de eindgebruiker verkocht of is uw product een onderdeel van een ander product? In welke regio?s bent u actief en voor wie is uw product bedoeld? Elk afzetkanaal dwingt de onderneming rekening te houden met het promotiebeleid, hoe worden de marktdoelen gerealiseerd? Welke promotie activiteiten worden er ontplooit? Wat is het prijsbeleid, welke kortingen etc., kortom er moet een goed doordacht promotieplan opgesteld worden voor elk afzonderlijk afzetkanaal.

Distributiedoelstelling

 • Beschrijf de locatie waar de producten en/of dienstverlening wordt aangeboden.?
 • Denk aan bereikbaarheid, openbaarvervoer, parkeerruimte, etc.?
 • Beschrijf en maak een indeling van de locatie waar de producten en/of de dienstverlening.?
 • Denk aan de werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden, productie, magazijn, kantoor, winkel etc.?
 • Beschrijf welke distributiekanalen gebruikt gaan worden. Verhoogt een verkoopstaf de omzet??
 • Zo ja, met hoeveel??…. wordt de omzet verhoogd en met welke brutomarge?
 • Wat doet uw concurrentie, en wat is daarvan te leren en hoe te differenti?ren?
 • Beschrijf alle voor- en nadelen die er zijn ten opzichten van de concurrentie

 

Actief verweven van orders

Orderbeleid is het actief verwerven van orders door de verkoopmedewerker.

Actief verweven van orders door de verkoopmedewerker

Orderbeleid is het actief verwerven van orders door de verkoopmedewerker. De verkoopmedewerker is het visitekaartje van de onderneming, het gezicht naar buiten toe en is daarmee beeldbepalend voor de onderneming. Daarnaast staat de verkoopmedewerker altijd onder druk omdat orders geboekt moeten worden. De verkoopmedewerker moet beschikken over speciale kwaliteiten om succesvol te kunnen zijn in het afsluiten van orders. De verkoopmedewerker wordt geselecteerd op de volgende kwaliteiten; relatiebouwer, inlevingsvermogen, probleem oplossend vermogen, moet koopsignalen kunnen herkennen en vervolgens de order boeken. Verkopen kan niet iedereen! Het behoeft geen betoog dat de selectie van de verkoopmedewerker niet aan het toeval overgelaten kan worden, maar dat hier uiterste zorgvuldigheid betracht moet worden om de juiste man/vrouw op deze cruciale plaats te krijgen. De omzet van de onderneming is immers afhankelijk van de kwaliteiten (vakmanschap) van de verkoopmedewerker. Wanneer besluit de klant te kopen? Actief verkopen lukt zelden omdat de klant de neiging heeft de de aankoop zolang mogelijk uit te stellen, ook al weet hij al maanden van tevoren dat hij op een bepaalde datum over de producten moet beschikken dan nog stelt hij de aankoop tot het laatste moment uit. De bezoekende verkoper kan hier nauwelijks invloed op uitoefenen. De klant besluit meestal tot aankoop wanneer er geen verkoper in velden of wegen te bekennen is. Neemt hiermee het belang van de verkoper af? Integendeel, een verkoper die goed werk aflevert, heeft een enorme inpakt op de aankoopbeslissing.

Orderdoelstelling

 • Beschrijf aan welke kwalificaties de verkoopmedewerker moet voldoen.
 • Beschrijf de hulpmiddelen waarmee de verkoopmedewerker ondersteund wordt.
 • Bepaal de minimale omzet??…., per week/maand, die verkoopmedewerker moet realiseren.
 • Bepaal hoeveel nieuwe klanten, per week/maand de verkoopmedewerker moet werven.
 • Bepaal welke informatie de verkoopmedewerker moet verzamelen over klanten.
 • Bepaal welke informatie de verkoopmedewerker moet verzamelen over concurrenten.

 

Promotie is het verhogen van aandacht voor uw producten

Een optimale promotie is een belangrijk onderdeel van de marketingstrategie. Lees verder “De promotiedoelstelling is?het verhogen van aandacht” van uw producten en/of dienstverlening. Het ultieme doel omzet verhogen!


Image “Target Market”?courtesy of winnond / FreeDigitalPhotos.net