De promotiedoelstelling is het verhogen van aandacht
Promotie is het onder de aandacht brengen van uw producten en/of dienstverlening met als doel de omzet positief te be?nvloeden.
Een optimale promotie is dan ook een belangrijk onderdeel van de marketingstrategie. Hoe gaat u uw product met reclame en andere communicatiemiddelen onder de aandacht brengen van uw potenti?le klanten?

Business Basecamp voor ondernemers en managers De promotiedoelstelling is het verhogen van aandacht

Promotie is het onder de aandacht brengen van uw producten en/of dienstverlening met als doel de omzet positief te be?nvloeden.

Promotie is het onder de aandacht brengen van uw producten en/of dienstverlening met als doel de omzet positief te be?nvloeden.

Een optimale promotie is dan ook een belangrijk onderdeel van de marketingstrategie. Hoe gaat u uw product met reclame en andere communicatiemiddelen onder de aandacht brengen van uw potenti?le klanten? Denk hierbij ook aan de verschillende verkoopmogelijkheden, zoals de inzet van buitendienstmedewerkers en/of verkoop via internet. Bij dit deel van de marketingstrategie hoort het bepalen van het verkoop- en promotiebudget.

Adverteren

Adverteren, maar niet tegen elke prijs er moet een positief resultaat geboekt worden

Er zijn diverse mogelijkheden om te adverteren, regionale- of landelijke dagbladen, tijdschriften, radio/tv etc. Het besluit om te adverteren is in de eerste plaats afhankelijk of daarmee de doelgroep bereikt wordt en ten tweede de effectiviteit van het adverteren. Wordt daarmee de omzet positief be?nvloed en tegen welke prijs?

Doelstelling adverteren

 • Het besluit om te adverteren wordt onderbouwd met de kosten en opbrengsten die het gaat genereren.
 • Hoeveel advertentiekosten ? …. ?gaat u uitgeven en over welke periode?
  En hoeveel meer omzet?? …. gaat u hiermee genereren en over welke periode?

 

Verkoper

Verkoper, wie is uw concurrent en waarom wordt er bij de concurrent gekocht

De meeste verkopers hebben er wel enig idee van wie hun concurrenten zijn. Ze kunnen voor de vuist weg zo’n vier, vijf namen opnoemen. De volgende vraag is al moeilijker. Waarom kopen sommigen van uw klanten bij hen?

Hoe wint u als verkoper van de concurrentie

Een van de moeilijkste zaken als verkoper, is beslissen hoe u omgaat met concurrenten. Enerzijds weet u dat u geen negatieve zaken mag vertellen over uw concurrenten, anderzijds is het vaak moeilijk om een klant te overtuigen dat u beter bent dan de concurrentie, zonder te vervallen in prijsdiscussies. Hoe wint u dan van de concurrentie, zonder het vertrouwen van de klant te schaden? Door de concurrentie grondig te analyseren en uit te vinden waar u meerwaarden kan bieden. Als u uw huiswerk goed gedaan heeft dan zult u ontdekken dat er meer is dan de prijs alleen.

Doelstelling verkoopmedewerker

 • Bepaal de minimale omzet??…., per week/maand, die de verkoopmedewerker moet realiseren.
 • Bepaal hoeveel nieuwe klanten, per week/maand de verkoopmedewerker moet werven.
 • Bepaal welke informatie de verkoopmedewerker moet verzamelen over klanten.
 • Bepaal welke informatie de verkoopmedewerker moet verzamelen over concurrenten.

 

Publiciteit

Publiciteit een pracht vorm van gratis aandacht voor uw producten

Onder publiciteit wordt verstaan het verkrijgen van aandacht voor producten en of onderneming zonder dat daar een financi?le vergoeding tegenover staat. Alle informatie met nieuwswaarde over producten en of de onderneming komen in aanmerking voor redactionele artikelen. Redactionele artikelen hebben een groot voordeel omdat objectieve buitenstaanders de informatie geven. Wees dus zeer alert op alle nieuwe ontwikkelingen in uw onderneming en probeer redactionele artikelen geplaatst te krijgen in de voor de onderneming belangrijke media.

Doelstelling publicatie-acties

 • Zoek uit en beschrijf in welke media er gepubliceerd gaat worden.
 • Genereer maandelijks een nieuwsbrief, en biedt deze ter publicatie aan.

 

Verkooppromotie

Verkooppromotie is actief de klanten aansporen tot?koop

Verkooppromotie zijn activiteiten die tot doel hebben het koopgedrag van klanten op korte termijn positief te be?nvloeden. De verkooppromotie is gericht op het actief aansporen van de consument om tot kopen over te gaan. Verkoopbevordering wordt bewerkstelligd door prikkels en beloningen die de consument moet overhalen?“nu”?te kopen in plaats van later. Een goed voorbeeld daarvan is, “koop nu en betaal volgend jaar”. Een ander goed voorbeeld zijn de talrijke loyaliteitsprogramma’s, denk aan getrouwheidskaarten, kortingsbonnen, etc..

Doelstelling verkoopacties

 • Beschrijf voor de komende twaalf maanden alle verkoopacties, de acties moeten de klant aansporen tot koop.
 • Van elke verkoopactie worden de kosten ? …. en opbrengsten ? …. in kaart gebracht.
 • Maak een planning, waar en wanneer vinden de verkoopacties plaats.

Image “Media On Whiteboard”?courtesy of patpitchaya / FreeDigitalPhotos.net