De doelstelling van missie en visie

Missie en visie zijn termen die soms als vaag worden ervaren en door elkaar worden gebruikt. Toch hebben beide een specifieke betekenis. Wat wordt er nu precies met de missie en visie van een onderneming bedoeld?

Dat aan het doel van de ondernemingen en aan de missie van de ondernemingen zo  zelden adequate aandacht wordt gegeven is misschien de belangrijkste oorzaak van business frustratie en falen.

– Peter F. Drucker. Amerikaans management goeroe

Doelstelling Missie, waar “staat” de onderneming voor

Een "mission statement" is een beknopte omschrijving van de doelstelling waar de onderneming voor staat.Click to TweetEen “missiën statement” is een beknopte omschrijving van de doelstelling waar de onderneming voor “staat”

Om een “missiën statement” op te stellen wordt antwoord gegeven op de vraag, wat wil de onderneming uitdragen naar buiten of in andere woorden hoe wil de onderneming gezien en ervaren worden door de omgeving? Een “mission statement” moet beknopt zijn en voor iedereen begrijpbaar, in een enkele zin of hooguit in een paar zinnen worden de waarden en identiteit van de onderneming kort samengevat.

Missie voorbeelden van non-profitorganisaties

Hieronder vindt u enkele krachtige “mission statements” van non-profitorganisaties. Het vertelt u in één oogopslag waar de organisatie voor “staat”.

  • Het Rode Kruis: “De meest kwetsbaren dienen.”
  • “Het Wereld Natuur Fonds streeft naar een wereld waarin de mens leeft in harmonie met de natuur.”
  • Oxfam Novib: “Een wereld waarin iedereen voldoende te eten heeft, mensen niet worden uitgebuit, elk kind naar school kan. Iedereen moet een zelfstandig bestaan zonder armoede kunnen opbouwen. Daar zetten wij ons voor in.”
  • UNICEF heeft een opdracht: ervoor zorgen dat elk land de rechten van kinderen respecteert en naleeft.

Waar “staat” uw onderneming voor

Vindt u klantenbinding en duurzaam ondernemen belangrijk, dan kunt u bijvoorbeeld een klantgerichte “mission statement” opstellen waarin de onderneming de belofte doet minimaal aan de verwachtingen van de klant te willen voldoen en daarbij een duurzaam product te leveren.

Wat is uw missie?

  • Wie bent u?
  • Wat zijn de waarden van de onderneming?
  • Hoe gaat de onderneming om met klanten?
  • Welke verantwoordelijkheid neemt de ondernemer ten opzichte van het personeel?
  • Hoe duurzaam wil de onderneming ondernemen?

Het is overigens wel zo dat het niet bij mooie volzinnen mag blijven, maar dat iedereen die werkzaam is in de onderneming de missie begrijpt en ernaar handelt. Is de missie alleen maar een holle kreet en/of de onderneming kan er onmogelijk aan voldoen dan zullen uw klanten en omgeving daar negatief op reageren en krijgt de onderneming het stempel onbetrouwbaar.

Doelstelling Visie, waar “gaat” uw onderneming voor

De visie wordt vastgelegd in een vijfjarenplan

De visie wordt vastgelegd in een vijfjarenplan

Hoe groot is uw visie voor uw onderneming als de ontwikkelingsfase voltooid is? Visie is waar de onderneming voor gaat. Heeft uw onderneming een omzet van vijfhonderdduizend euro, één miljoen euro, vijf miljoen euro of meer?

 

De visie moet getoetst worden op haalbaarheid

Er moet getoetst worden of de omzetprognose, voor de komende vijfjaar, daadwerkelijk realiseerbaar is. De bruto- en nettowinst zijn een integraal onderdeel van het vijfjarenplan. Omzet is belangrijk, maar het allerbelangrijkste is het maken van voldoende winst met de onderneming. Alleen dan stelt men de toekomst van de onderneming veilig en heeft de ondernemer een inkomen.

Omzet vijfjarenplan opdelen in productgroepen

Hier wordt de totale omzet (ex. btw) van alle producten en/of dienstverlening voor de komende vijfjaren ingevuld. Als u meerdere productsoorten in uw leveringsprogramma heeft, dan worden deze in groepen ingedeeld en van iedere productgroep wordt een omzetprognose voor de komende vijfjaar gemaakt. Hiermee wordt het inzichtelijk hoe de productgroepen zich ontwikkelen in de tijd.  Probeer een realistisch plan te maken, grondig marktonderzoek gaat hieraan vooraf.