De doelstelling is winstgevendheid
Bedrijfsresultaat bepaalt de continu?teit van de onderneming. De onderneming is een “systeem” dat tot doel heeft een positief bedrijfsresultaat (winst voor rente en belastingaftrek) te behalen.

Business Basecamp voor ondernemers en managersDe doelstelling is winstgevendheid

Bedrijfsresultaat bepaalt de continu?teit van de onderneming. De onderneming is een “systeem” dat tot doel heeft een positief bedrijfsresultaat?(winst voor rente en belastingaftrek)?te behalen.

 

Click to TweetHoe mooi de strategie ook is, je moet af en toe naar de resultaten kijken.

? ? ? ? ?? Churchill

 

Effectief?inzetten van de activa bepaalt mede de winstgevendheid

Omloopsnelheid activa; belangrijk ijkpunt voor uw activa

Omloopsnelheid activa is een belangrijk ijkpunt voor uw?activa

Om een jaaromzet te genereren heeft de onderneming geld in bezittingen ge?nvesteerd, machines, installaties, inventaris, voorraden, debiteuren, etc.

Die bezittingen moeten actief worden ingezet en een acceptabele jaaromzet opleveren. Wordt de activa ineffici?nt ingezet dan blijft ook de jaaromzet verhoudingsgewijs achter en komt de?winstgevendheid?van de onderneming in gevaar. De omloopsnelheid is een uitstekend hulpmiddel om te bepalen in hoeverre de onderneming de tot haar beschikking staande activa effici?nt benut. De norm voor de omloopsnelheid ligt tussen 1,5 en 2,5 keer per jaar.

 

Sturen met financi?le kengetallen

Sturen met financi?le kengetallen

Iedere onderneming kan aan de hand van kengetallen geanalyseerd worden of deze winstgevend is

Bovendien kunnen met de kengetallen de sterkte en de zwakte van een onderneming worden bepaald. Hoe effectief is de onderneming met de totale activa? Hoe effectief is de onderneming met het beheersen van de productie- en de algemene kosten? Wat is de rentabiliteit van de onderneming? Vragen waarop antwoord gegeven moet worden, om in staat te zijn de onderneming financieel te kunnen sturen.

 

Effectief productieproces

Een effectief productieproces genereert een?gezonde brutowinst

De brutowinst van de onderneming is het verschil tussen de jaaromzet ex. btw en de productiekosten plus afschrijvingen. De brutowinst wordt positief of negatief be?nvloed door het al dan niet beheersen van de productiekosten. De norm brutowinst geeft aan hoe effectief de onderneming zijn producten fabriceert en is belangrijke stap naar een positief bedrijfsresultaat. De norm voor de brutowinst ligt tussen 20 en 30% van de jaaromzet ex. btw.

 

Bedrijfsresultaat

Sturen met financi?le kengetallen

Een positief bedrijfsresultaat is de doelstelling van iedere onderneming

Een positief bedrijfsresultaat, of wel de winst uit onderneming, zorgt voor de continu?teit van de onderneming. Als de onderneming onvoldoende of een negatieve resultaten behaalt is de continu?teit van de onderneming in gevaar en is er een grote kans dat de onderneming failliet gaat. Het bedrijfsresultaat komt tot stand door van de brutowinst de algemene kosten af te trekken. Als de brutowinst voldoet aan de brutowinst norm, maar de bedrijfswinst blijft achter dan is er dus iets fundamenteel mis met de algemene kostenpost. De norm voor de bedrijfswinst ligt tussen de 4 – 10% van de jaaromzet ex. btw.

 

?Rentabiliteit

Winstgevendheid veiligstellen is voldoen aan rentabiliteitsnorm

Winstgevendheid veiligstellen is voldoen aan rentabiliteitsnorm

De minimale eis waaraan uw onderneming moet voldoen is voldoende vermogen om uw schuldeisers te kunnen betalen. De rentabiliteit van de onderneming wordt weergegeven door middel van kengetallen. Hieruit kunt u aflezen of het u ter beschikking gestelde vermogen effectief wordt gebruikt. Door de rentabiliteit te berekenen krijgt u inzicht in wat elke ge?nvesteerde euro uiteindelijk oplevert. Is de opbrengst per ge?nvesteerde euro over langere tijd onvoldoende dan zullen investeerders niet langer bereid zijn hun geld in de onderneming te investeren waardoor het bestaansrecht van de onderneming in gevaar komt. De winst van de onderneming moet dus over langere tijd groot genoeg zijn om de investeerders dividend of interest uit te keren.

Hoe groot is uw eigen vermogen? Hoeveel vreemd vermogen heeft uw onderneming? Hoeveel voorraad heeft de onderneming? Hoeveel geld staat eruit onder de debiteuren? Hoeveel geld moeten de crediteuren nog ontvangen?

Voorbeeld doelstelling winstgevendheid

  • De onderneming stelt zich tot doel een omloopsnelheid van de totale activa van .. maal per jaar te behalen.
  • De onderneming stelt zich tot doel een brutowinst marge van .. % op jaarbasis te behalen.
  • De onderneming stelt zich tot doel een bedrijfsresultaat (winstmarge) van .. % op jaarbasis te behalen.
  • De onderneming stelt zich tot doel een rentabiliteit op het totale vermogen (RTV) van .. % op jaarbasis te behalen.
  • De onderneming stelt zich tot doel een rentabiliteit op het eigen vermogen (REV) van .. % op jaarbasis te behalen.

 

Rentabiliteit op het totale vermogen (RTV)

Dit is de brutowinst, voor aftrek van rente en belastingen, als percentage van het totaal ge?nvesteerd vermogen (eigen- en vreemd vermogen). Dit kengetal sluit de invloed van een klein of groot eigen vermogen uit. De norm voor (RTV) ligt tussen de 8 – 13%. Doordat het gebaseerd is op de bruto winst geeft dit kengetal bovendien een goed beeld van de productiekosten.

 

Rentabiliteit op eigen vermogen (REV)

Dit is de nettowinst als percentage van het eigen vermogen. Het is de indicator voor de winstgevendheid van de onderneming. Het rendement op het eigen vermogen mag niet minder bedragen dan 2 tot 3%.


Image “Lady With Business Profit Gauge” ?courtesy of imagerymajestic / FreeDigitalPhotos.net