De doelstelling is samenwerken met betrouwbare leveranciers
De zwakste schakel bepaalt het eindresultaat in uw organisatie
Een leverancier levert aan uw onderneming goederen of diensten, u bent dus in hoge mate afhankelijk van de betrouwbaarheid en de kwaliteit van die leverancier.
U kunt binnen uw onderneming nog zo hard werken aan de door u gestelde kwaliteitsnormen, als uw leverancier het laat afweten, bijvoorbeeld door te late leveringen of het leveren van kwalitatief slechte producten, worden alle inspanningen die uw organisatie levert teniet gedaan. Omdat uw leverancier slecht presteert raken uw klanten en medewerkers gefrustreerd.

Business Basecamp voor ondernemers en managersDe doelstelling is samenwerken met betrouwbare leveranciers

Click to TweetDe zwakste schakel bepaalt het eindresultaat in uw organisatie

Een leverancier levert aan uw onderneming goederen of diensten, u bent dus in hoge mate afhankelijk van de betrouwbaarheid en de kwaliteit van die leverancier.

U kunt binnen uw onderneming nog zo hard werken aan de door u gestelde kwaliteitsnormen, als uw leverancier het laat afweten, bijvoorbeeld door te late leveringen of het leveren van kwalitatief slechte producten, worden alle inspanningen die uw organisatie levert teniet gedaan. Omdat uw leverancier slecht presteert raken uw klanten en medewerkers gefrustreerd.

Uw klant stelt u verantwoordelijk voor het niet nakomen van afspraken of het ?leveren van slechte kwaliteit en niet uw leverancier. Het komt nogal eens voor dat ondernemers en managers, als excuus aanvoeren, dat hun leverancier het laat afweten. Daar heeft uw klant geen boodschap aan hij had immers een overeenkomst met uw onderneming. Zorg er dus voor dat u met betrouwbare leveranciers samenwerkt, ook al is de kostprijs iets hoger. Klanten die wegblijven en gefrustreerde medewerkers kosten een veelvoud.

 

Selectie leveranciers

De selectie van leveranciers doet u?met behulp van?kwaliteitsnormen

De onderneming selecteert leveranciers op hun betrouwbaarheid en de door hen geleverde kwaliteit. Het kwaliteitsniveau van de leverancier moet minimaal gelijk zijn aan de kwaliteitseisen van de eigen onderneming. Kwaliteitsnormen en procedures dienen dus een onderdeel van de selectiecriteria te zijn.?Communiceer regelmatig aan de leveranciers aan welke kwaliteitseisen en normen zij moeten voldoen om te mogen blijven leveren aan uw onderneming. Als blijkt dat de leverancier niet aan uw kwaliteitsnormen kan of wil voldoen, neem dan afscheid en zoek en andere betrouwbare partner.

Doelstelling waaraan leveranciers moeten voldoen

  • De onderneming stelt kwaliteitseisen op waaraan leveranciers minimaal moeten voldoen bij het leveren van hun producten en/of diensten.
  • De onderneming stelt leveringsvoorwaarden op voor leveranciers.
  • De onderneming stelt normen op met betrekking tot communicatie onderling tussen de ondernemingen.

Overeenkomst

  • De producten en/of dienstverlening van leveranciers moeten aan de volgende kwaliteitsnormen ………………….voldoen.
  • De onderneming stelt dat de leveringsvoorwaarden voor leveranciers als volgt zijn: ?????????? .
  • De onderneming stelt dat bij mondelinge communicatie tussen medewerkers, van beide ondernemingen, er altijd een schriftelijke bevestiging volgt.

 

?Image?”Chain With A Broken Link ” ?courtesy of David Castillo Dominici / FreeDigitalPhotos.net