De doelstelling is klanten winnen en houden
De onderneming stelt zich tot doel een hechte band met zijn afnemers te onderhouden en deze optimaal van dienst te zijn
Niet alleen de producten en/of dienstverlening moeten minimaal aan het verwachtingspatroon van klanten voldoen, ook de organisatie als geheel zal voortdurend klantgericht zijn om klantenbinding te bevorderen. Klantenbinding is het ultieme doel.

Business Basecamp voor ondernemers en managersDe doelstelling is klanten winnen en houden

De onderneming stelt zich tot doel een hechte band met zijn afnemers te onderhouden en deze optimaal van dienst te zijn

Niet alleen de producten en/of dienstverlening moeten minimaal aan het verwachtingspatroon van klanten voldoen, ook de organisatie als geheel zal voortdurend klantgericht zijn om klantenbinding te bevorderen.?Klantenbinding is het ultieme doel.

 

Click to TweetKlanten, u kunt niet zonder

Klanten, u kunt niet zonder als ondernemer

Klanten zijn onmisbaar en dus?zijn alle acties erop gericht om aan de verwachtingen van uw?klanten te voldoen

?De onderneming stemt de producten, dienstverlening en organisatie voortdurend af op het verwachtingspatroon van de afnemers. Hiermee voorkomt de organisatie dat klanten naar de concurrent overstappen. Klanten die uit onvrede wegblijven, geven een negatief signaal af bij vrienden en bekende, dat alleen al is desastreus in het digitale tijdperk. Het verlies moet gecompenseerd worden met nieuwe klanten en dat is veel kostbaarder dan klanten behouden.

Het uitbouwen van het klantenbestand begint dus bij het behouden van bestaande klanten. Onderzoek naar het verwachtingspatroon van de klant is een continue proces waarin een actief klachtenbeleid niet mag ontbreken.

Klantloyaliteit is meer dan klanttevredenheid

Tevreden klanten zijn essentieel voor de organisatie. Maar er is ??n ding dat nog belangrijker is: klantenloyaliteit. Tevredenheid geeft u immers geen enkele garantie voor de toekomst. Loyaliteit wel!

Voorbeeld doelstelling van klantgerichtheid.

  • De onderneming stelt zich tot doel dat de organisatie de verwachting van de klant overtreft.
  • De onderneming houdt … per maal jaar een enqu?te waarin expliciet gevraagd wordt op welke punten de organisatie zich kan verbeteren.
  • De onderneming ontwikkelt uit de verkregen informatie binnen … maanden nieuwe of verbeterde organisatieprocessen.

 

Ontwikkeling van nieuwe producten en diensten

Ontwikkeling van nieuwe producten en diensten

Click to TweetHoe komt uw?onderneming aan nieuwe idee?n?

Vraag de?klant naar zijn mening, wat vindt de klant van de producten en/of dienstverlening! Door regelmatig onderzoek te doen heeft u de mogelijkheid de opmerkingen en de wensen van klanten te verwerken in uw producten en/of dienstverlening, hiermee voldoet u niet alleen aan de verwachtingen van de klant, maar u concurrentiepositie wordt sterker. De ?onderneming stelt richtlijnen op hoe de wensen van de klant worden gedocumenteerd en geanalyseerd. Uit deze informatiebron volgen richtlijnen voor de ontwikkeling van nieuwe en verbeterde producten en/of diensten. De ontwikkeling hiervan vergt tijd en wordt doorgaans in de planning voor een periode van drie jaar opgenomen.

Voorbeeld doelstelling de ontwikkeling van producten.

  • De onderneming stelt zich tot doel dat de geleverde producten en/of dienstverlening aan het verwachtingspatroon van klanten voldoet.
  • De onderneming houdt … maal per jaar een product / dienstverlening enqu?te.
  • De onderneming ontwikkelt uit de verkregen informatie binnen … maanden/jaar nieuwe of verbeterde producten en/of dienstverlening.

Image “Success Is Target”?courtesy of pakorn / FreeDigitalPhotos.net